Gå med i Norråkers IF och stötta aktiviteter för gamla som unga!
Enskild medlem: 150 kr Familj oavsett antal (barn upp till 18 år): 200 kr
Ange vilka vilken/vilka betalningen gäller. Glöm inte att ange personnummer så vi kan få bidrag och stöd till föreningen.
Får inte all information plats så e-posta kassor(_a_)norrakersif.se uppgifterna till oss.
Bankgiro: 5445-5118

Dina uppgifter sparas i Idrottonline.se som drivs av Riksidrottsförbundet. Du kan själv logga in och hantera ditt medlemskap när du väl finns i systemet. Hur dina personuppgifter hanteras i systemet kan du läsa mer om här.

Frågor angående spår, tävlingar, licenser etc. skicka ett mail till kassor(_a_)norrakersif.se